Veterandagene på Magnor, 25. juni 2016

50 bilder. View album on Facebook.

Alle bilder: President Espen Hoftvedt