Årets første Cruise Night, Lillestrøm 03.05.2017

74 bilder. View album on Facebook.

Mer enn 80 biler møtte opp ved Skedsmo Rådhus denne flotte onsdagen i mai. Husk at neste cruising er den 24. mai, da onsdagen før er 17. mai.