Nasjonal Motordag ved Fetsund lenser, 06.06.2015

33 bilder. View album on Facebook.

Det ble en fin dag ved Lensene